Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Berichten

Elk jaar zijn er op de Dolfijn de projectweken. In die week staan de lessen en activiteiten in een bepaald thema centraal. Afgelopen jaren kwamen de thema’s  ‘tussen Kunst en…

Lees meer

Als de deuren van de school sochtends om 08:20 open gaan rennen de eerste kinderen naar binnen. Zo mooi om te zien dat ze graag naar school gaan. Bij de…

Lees meer

Elke week gaan op woensdag 3 groepen werken met de robot of Beebots. De kinderen oefenen hiermee bijvoorbeeld het automatiseren van de tafels. Ze moeten de Beebot dan naar het…

Lees meer

In samenwerking met de Sint Bavoschool Reviusstraat Haarlem hebben we via de gemeente Haarlem een subsidie gekregen om de kinderen naschoolse cursussen aan te bieden. Deze cursussen zijn in de…

Lees meer

Bij het bewegend leren zijn er twee punten belangrijk. Het gebruik van bewegend leren in de lessen om zo stof beter te laten beklijven. Denk aan tafeljoggers, springen en bewegen…

Lees meer

Een Gezonde School besteedt tijd en aandacht voor een gezonde leefstijl van kinderen. De Gezonde School-aanpak helpt hierbij planmatig en structureel te werken aan de gezondheid van alle leerlingen op…

Lees meer

Het lerarentekort wordt steeds nijpender. De komende jaren zijn er duizenden vacatures in het basisonderwijs. In Haarlem zijn er ook grote tekorten. Spaarnesant – het schoolbestuur waar de De Dolfijn…

Lees meer

De Dolfijn werkt met het ouderportaal Social Schools: een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas…

Lees meer