Wereldbol

Onze Culturele Activiteiten

Ieder schooljaar hebben wij onze culturele activiteiten gepland. De Themaweek is in de 3e schoolweek en heeft het thema ‘Samen is leuker dan alleen.” Deze week heeft als doel: groepsvorming door middel van kunst en cultuur. Begin maart zijn de Projectweken. In elk thema staan verschillende culturele domeinen centraal. We maken daarbij ook gebruik van culturele partners uit Haarlem die het aanbod ondersteunen. We sluiten de Projectweken groots af met een tentoonstelling door de gehele school, waarbij (groot)ouder(s)/ verzorger(s) ook welkom zijn. Alle leerlingen volgen ieder schooljaar 10 lessen muziek in muziekblokken onder begeleiding van een vakdocent van het Muzieklab. De lessen worden afgesloten met een klassenvoorstelling aan de medeleerlingen en de ouders waarin de leerlingen laten zien wat ze die 10 weken geleerd hebben op muzikaal vlak. De rest van de weken wordt de muziekles gegeven door de eigen leerkracht waarbij wij de methode 123zing! gebruiken. De methode wordt aankomende jaren ook verder uitgebreid met dans en drama lessen.

Elk jaar is er een opening en sluiting van de Kinderboekenweek. Deze week gaan wij nog meer voorlezen, literaire educatie aanbieden en een koppeling maken met andere culturele domeinen. Ook maken wij gebruik van het Cultuurmenu van Hart. Elke klas krijgt een culturele activiteit (denk aan: toneel, museum, archief e.d.) toegewezen. Dit kan in en buiten de school zijn.

 

Scroll to top