Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Het lerarentekort

Het lerarentekort wordt steeds nijpender. De komende jaren zijn er duizenden vacatures in het basisonderwijs. In Haarlem zijn er ook grote tekorten. Spaarnesant – het schoolbestuur waar de De Dolfijn deel van uitmaakt – zet alle zeilen bij om de gevolgen tot een minimum te beperken, maar als je een kind in het Haarlemse basisonderwijs hebt, is het vrijwel zeker dat je er iets van gaat merken.

Spaarnesant bracht op 21 mei een online nieuwsbrief uit om ouders en verzorgers te informeren: we willen niet alleen open zijn over de problemen, maar ook laten zien dat we doen wat we kunnen om de gevolgen van het lerarentekort tot een minimum te beperken.