Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

De Gezonde School

Gezonde traktaties

Gezonde kinderen leren beter! Bij de Dolfijn vinden we gezond eten heel belangrijk. Daarom werken we aan gezondheidsbevordering in de breedste zin van het woord.

Elke schooldag is een gruitendag. Dat betekent dat we in de eerste pauze allemaal groenten en/of fruit eten. Ook tijdens de grote pauze eten we gezond; dingen als koek, snoep, en croissants worden bij ons niet gegeten. Aan ouders willen we vragen om te kiezen voor een gezonde traktatie.

Gezondheidsbevordering betekent ook dat we ervoor zorgen dat de kinderen genoeg beweging krijgen. Twee keer per dag gaan we naar buiten, alle leerlingen gymmen twee keer per week in onze gymzaal en we houden jaarlijks een sportdag. Ook integreren we beweging in de lessen, zodat de kinderen door de dag heen leren en bewegen combineren.

Gezonde leerlingen hebben meer kans op goede schoolprestaties. Deze schoolprestaties dragen op langere termijn bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk succes. Bovendien bevordert een gezonde werkomgeving de tevredenheid van het schoolpersoneel.