Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Creativiteit en cultuuronderwijs

Ieder kind is van nature creatief en moet de gelegenheid krijgen om zijn of haar creativiteit te kunnen ontwikkelen. Op de Dolfijn krijgen kinderen de expressievakken tekenen, drama, handvaardigheid en muziek. Veel van de lessen worden door onze groepsleerkrachten gegeven, maar we maken ook gebruik van gastdocenten. Professionele muzikanten van het MuziekLab verzorgen een deel van de muzieklessen.

Iedere groep verzorgt één keer per jaar, vaak in samenwerking met MuziekLab, een voorstelling voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden. De groepen bereiden versjes, liedjes, dans of toneelstukjes voor en voeren deze op in de gymzaal.

De Haarlemse Stichting Hart verzorgt cultuuronderwijs op de Dolfijn. We doen elk jaar mee met verschillende culturele activiteiten, zoals uitstapjes naar toneelstukken, films, musea, muziek- en dansvoorstellingen. Daarnaast biedt Stichting Hart een programma voor kunstzinnige vorming: muziek op de basisschool, drama/toneel, tekenen en schilderen. Cultuureducatie heeft een vaste plek in ons lesprogramma.

Met ons aanbod in cultuureducatie willen we kinderen stimuleren een open houding naar kunst en cultuur te ontwikkelen, emoties te uiten en zelf kunst en muziek te maken. Ook ontwikkelen ze hierdoor vaardigheden als samenwerken, analyseren, creëren en reflecteren. Cultuureducatie maakt het onderwijs levendiger, concreter en sprekender. En het geeft kinderen onvergetelijke ervaringen.