Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Positive Behavior Support

Respect, verantwoordelijkheid en veiligheid vinden we heel belangrijke waarden. Zodra leerlingen bij ons op school komen, leren we de kinderen om vanuit deze waarden met elkaar om te gaan. Hierdoor ontstaat een veilig en voorspelbaar klimaat. Sociaal en leerbevorderend gedrag bekrachtigen we consequent en ongewenst gedrag buigen we op heldere, duidelijke manier om. De leerlingen weten wat er in de school van hen verwacht wordt en gedragen zich daarnaar.

Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving een goede basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof. Hierdoor is er meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid en minder verstoring in de klas. De leerprestaties verbeteren hierdoor.

De pedagogische aanpak hierachter is Positive Behavior Support (PBS) in. PBS is een schoolbrede aanpak, waarbij een toegewijd team zich richt op het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen. Meer over PBS op de Dolfijn lees je in de schoolgids. Meer over PBS in het algemeen lees je op www.swpbs.nl.