Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen wekelijks les in onze TGV-klas. De verwijzing naar de TGV (Train à Grande Vitesse) heeft te maken met het in sneltreinvaart-leren van deze kinderen.

De kinderen krijgen, groepsdoorbroken, aangepaste lessen aangeboden. In de TGV-klas staat het samenwerken met gelijkgestemden en het onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Voor de leerlingen is het heel fijn om te kunnen sparren met iemand die dezelfde denkwijze heeft.

Verschillende onderwerpen komen in een jaar aan bod, afhankelijk van wat de leerlingen op dat moment nodig hebben, en waar hun interesses liggen. Samenwerken, filosoferen, techniek, programmeren, ‘leren leren’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen.