Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuters met een risico op een achterstand in de woordenschat en taalontwikkeling kunnen geholpen worden met voorschoolse educatie. Zo beginnen ze beter voorbereid aan de basisschool.

Om kleuters zonder achterstand naar groep 3 te laten gaan, kan vroegschoolse educatie helpen. Op de Dolfijn werken we met het programma Ik en Ko.

Als je zoon of dochter naar peuterspeelzaal Roosmarijn gaat, ken je ongetwijfeld de pop Ko. Ko hoort bij het taal- en rekenprogramma waarmee zowel op Roosmarijn als op de Dolfijn gewerkt wordt. Hierdoor zijn onze leerlingen al bekend met Ko en de activiteiten om Ko heen, als ze overgaan naar groep 1.

De medewerkers van de peuterspeelzaal en de Dolfijn overleggen regelmatig met elkaar. Ook hebben ze gezamenlijk scholing gevolgd. Dit zorgt voor een prettige samenwerking en een soepele overdracht van de gegevens van elk kind.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. Naast de ouders van een leerling kan ook de basisschool signaleren of vroegschoolse educatie wenselijke of noodzakelijk is.

Voor meer informatie over de peuterspeelzaal kunt u kijken op de website: https://www.skos.nl/locaties/peuteropvang-roosmarijn/

Email: Roosmarijn@herokindercentra.nl