Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Opvang

Buitenschoolse opvang

De leerlingen van onze school kunnen gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang van BSO Midas en naschoolse opvang van SKOS.

BSO Midas
Een locatie van BSO Midas is gevestigd in onze school. Midas heeft een breed activiteitenaanbod, met veel aandacht voor beweging, samen spelen en delen en vriendschappen sluiten. De andere locatie, De Groene BSO, is (heel) groen. De kinderen spelen er iedere dag buiten en gaan op pad.

SKOS
Door SKOS worden onze leerlingen uit school opgehaald om naar de locatie De Buffels te gaan. Er zijn drie groepen: voor kinderen van 4 en 5 jaar, van 6 tot 8 jaar en vanaf 8 jaar. Bij de Buffels wordt met thema’s gewerkt; een aantal weken staan in het teken van één onderwerp. Dat is creatief en leerzaam voor de kinderen, maar ze vinden het vooral ook heel leuk.