Wereldbol

Privacyreglement Spaarnesant

Stichting Spaarnesant (hierna: Spaarnesant) wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons leert, werkt, of de website spaarnesant.nl bezoekt.

Spaarnesant verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In het Privacyreglement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.

In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Het Privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Spaarnesant.

Spaarnesant gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Spaarnesant passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Spaarnesant neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de Spaarnesant website voor onze bezoekers te optimaliseren. Spaarnesant gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen. Lees in onze cookieverklaring meer over de cookies die de Spaarnesant gebruikt.

Websites van derden

Op de website van Spaarnesant zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Spaarnesant behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Spaarnesant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor je eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met je persoonsgegevens omgaan hun privacybeleid (indien beschikbaar). Wij adviseren je daarom, om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacyreglement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar privacy@spaarnesant.nl De functionaris gegevensbescherming (FG) van Spaarnesant is tevens bereikbaar via dit emailadres.

Privacyreglement

Het Privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. Spaarnesant behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het reglement. Dit document is vastgesteld door het College van Bestuur op 8 oktober 2018.

In het Privacy (IBP) en veiligheidsbeleid van Spaarnesant valt te lezen hoe Spaarnesant omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheidsaspecten die hierbij komen kijken.

Scroll to top