Wereldbol

Rondleiding

Benieuwd naar onze school?

Kennismaking en rondleiding

U bent van harte welkom voor een live rondleiding op onze mooie school! Als directeur van de Dolfijn neem ik u graag mee in school om de sfeer te proeven en de school in bedrijf te zien. De rondleiding duurt ongeveer een half uur en zal in totaal met maximaal 3 ouderstellen zijn. Zo heeft u voldoende gelegenheid om een indruk te krijgen van onze school en kunt u al uw vragen stellen.

Graag tot ziens op de Dolfijn!

Tessel Huizinga, directeur

 

Wij organiseren dit schooljaar nog een groepsrondleiding op

 • Vrijdag 5 april                09.00 – 9.45 uur
 • Dinsdag 16 april            09.00 – 9.45 uur
 • Dinsdag 14 mei             09.00 – 9.45 uur
 • Vrijdag 17 mei               09.00 – 9.45 uur
 • Dinsdag 4 juni               09.00 – 9.45 uur
 • Vrijdag 14 juni               09.00 – 9.45 uur
 • Dinsdag 25 juni             09.00 – 9.45 uur
 • Vrijdag 5 juli                   09.00 – 9.45 uur
 • Dinsdag 9 juli                 09.00 – 9.45 uur

 

Wilt u een kijkje komen nemen, neem dan contact op via sonja.jansen@spaarnesant.nl of bel met 023-5374787.

* Voor schooljaar 2024-2025 periode II en periode III hebben wij nog een beperkt aantal plekken.* If you require an English spoken tour, please let us know.

Interactieve rondleiding

We hebben een digitale rondleiding om alvast een indruk te krijgen van onze school. Mocht je eerst even rond willen kijken voordat je echt kennis met ons leuke team maakt.

Downloads

Download het inschrijfformulier of lees alles over het plaatsingsbeleid in Haarlem

Inschrijven

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren zijn, kunnen vanaf 10 november 2021 aangemeld worden. Begin november 2021 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Belangrijk: Altijd aanmelden Ook als er al een oudere broer of zus op school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van het KDV, PSZ of de voorschool.

Ook wanneer uw kind naar de kinderopvang van het Integraal Kindcentrum van onze school gaat, moet u uw kind met het aanmeldformulier aanmelden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft.

Kijk op NaarschoolinHaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft.

Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u ook vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum op onze school in bij de directeur of administratie van de school.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.

De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.

U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school of van www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018 t/m 1 februari 2022
 • Kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 t/m 30 april 2022
 • Kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 t/m 27 september 2022

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren, welke staan op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind heeft onze school als voorrangsschool;
 3. Het kind woont in Haarlem, maar onze school is geen voorrangsschool;
 4. Het kind woont buiten Haarlem.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2021 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Wilt u kennismaken met onze school?

Wij organiseren iedere dinsdag en vrijdagochtend een rondleiding door de school. U kunt zich voor een kennismaking en een rondleiding opgeven door te mailen of te bellen met de administratie van onze school: administratie@bsdedolfijn.nl of 023-5374787.

Na bevestiging van plaatsing op de Dolfijn

Staat uw kind ingeschreven bij de Dolfijn, dan ontvang u vier maanden voor zijn vierde verjaardag een ouderformulier. In dat ouderformulier vragen wij u het een en ander te vertellen over uw kind, zoals zijn ontwikkeling en interesses. Op basis van deze informatie en de informatie (die met uw toestemming) naar school wordt gestuurd vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt u kind ingedeeld in één van onze kleutergroepen. Ongeveer zes weken voordat u kind vier jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin uw kind komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat u kind bij ons op school komt. Uw kind komt dan een aantal dagdelen wennen op school. Is uw kind tot vier weken vóór, of in de zomervakantie jarig, dan is het in het belang van uw kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek.

Overplaatsen vanuit een andere school naar de Dolfijn

Als u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school naar de Dolfijn, dan kun u een afspraak maken met de intern begeleider Femke Bakker voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind op dat moment zit.

Besluit over toelating

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. De directeur beslist over de toelating. Wordt uw kind niet toegelaten, dan ontvang u een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kun u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.

Contact

Wil u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neem dan contact op met onze intern begeleider Femke Bakker. Via mail Femke.bakker@spaarnesant.nl  of telefonisch: 023-5374787

Scroll to top