Gele dolfijn als logo beeldmerk Logo de Dolfijn textueel

Rondleiding

Kennismaking en inschrijving

De Dolfijn houdt elke maand een kennismakingsochtend. Je krijgt dan een rondleiding, je ontvangt informatie over school en uiteraard krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Elke kennismakingsochtend begint om 08.45 en duurt tot ongeveer 09.45 uur.

 

Meld je aan voor een rondleiding:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Inschrijven

Is uw kind al vier jaar, dan kunt u uw kind direct aanmelden bij de Dolfijn via een inschrijvingsformulier. Is uw kind nog vier moet worden, dan valt het onder het nieuwe plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem en heeft het niet direct een plek op de Dolfijn na inschrijving.

Na bevestiging van plaatsing op de Dolfijn

Staat uw kind ingeschreven bij de Dolfijn, dan ontvang u vier maanden voor zijn vierde verjaardag een ouderformulier. In dat ouderformulier vragen wij u het een en ander te vertellen over uw kind, zoals zijn ontwikkeling en interesses. Op basis van deze informatie en de informatie (die met uw toestemming) naar school wordt gestuurd vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt u kind ingedeeld in één van onze kleutergroepen. Ongeveer zes weken voordat u kind vier jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin uw kind komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat u kind bij ons op school komt. Uw kind komt dan een aantal dagdelen wennen op school. Is uw kind tot vier weken vóór, of in de zomervakantie jarig, dan is het in het belang van uw kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek.

Overplaatsen vanuit een andere school naar de Dolfijn

Als u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school naar de Dolfijn, dan kun u een afspraak maken met de directeur Saskia Bruschke voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind op dat moment zit.

Besluit over toelating

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. De directeur beslist over de toelating. Wordt uw kind niet toegelaten, dan ontvang u een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kun u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.

Contact

Wil u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neem dan contact op met Saskia Bruschke. Via mail saskia.bruschke@bsdedolfijn.nl of telefonisch: 023-57645308