Wereldbol

Een schoolplein met een verhaal

Het afgelopen jaar is fase 1 zo goed als afgerond mede dankzij de enorme inspanningen van de ouderwerkgroep. Dit heeft geresulteerd in een duurzaam en groen plein waar kinderen, ouders, leerkrachten en buurtgenoten graag komen. Komend schooljaar zal onze partner de NME (natuur en milieueducatie) vanuit de verrijkte schooldag diverse lessen aanbieden. Denk hierbij aan duurzaamheidslessen, milieu- en natuurlessen. Onze buitenklas is hier zeer geschikt voor! De verwachting is om de komende jaren door te gaan met het vervolg van de ontwikkeling van het groene plein. Op de planning staan een boomhut en een nieuwe kleuterzandbak!

Het is fantastisch om te zien hoe ons groene plein het spelen van onze kinderen verrijkt. Ons plein is het middelpunt van de hele wijk!

Scroll to top